Miljøfakta

Hvilken innvirkning har engangs plastflasker på miljøet?

  • Med mindre det er brent opp, vil det alltid være igjen et stykke plast som blir lagret ute i naturen. Grunnen til det? Det tar over 500 år å bryte ned plasten!
  • Over 70 milliarder (sytti tusen millioner) engang plast vannflasker forbrukes årlig i USA og Europa alene. National Geographic har estimert at maksimalt 20% resirkuleres. Det betyr at over 50 milliarder flasker går i deponi eller havner i havet hvert år.
  • Fyll opp flasken med olje til en femtedel av kapasiteten. Da ser du hvor mye olje som brukes til å lage den flasken du står med og for å sende den til deg!
  • For hver 1 liter flaskevann du finner i ditt lokale supermarked har det blitt brukt 3 liter vann for å lage den og sende den til deg.
  • Ved å forbruke flaskevann bidrar man til å drepe over 1 million sjøfugl og 100 000 pattedyr årlig, fordi de har fått i seg eller blitt fanget i plastavfall.
  • Ved å ta ibruk den enkle løsningen vi tilbyr med Water-to-Go kan du "kjøpe flaskevann" til en brøkdel av kostnaden.
  • Vær sikker på kvaliteten på vannet du drikker ved å filtrere det selv.  Bidra til å redusere plastavfall og bevar naturressursene ved å bruke en Water-to-Go gjenbrukbar flaske med filter!