Kolera - en vannbåren sykdom

Hva er Kolera?

Kolera er en infeksjon i tarmen forårsaket av bakterien Vibrio cholerae. Hvert år vil sykdommen sannsynligvis påvirke mer enn tre millioner mennesker over hele verden og drepe over 100.000.

Symptomene på kolera er ekstrem oppkast og diaré som fører til tap av væsker og dehydrering. Ved disse symptomene betyr det at bakteriene har forplantet seg til en ny vert - dette skjer når forurensede væsker flytter til vann og transporteres til andre ofre.

Kolera pleide å være endemisk i byer som London og New York til vannforsyningen ble renset og bakteriene fjernet. I dag er kolera oftest å finne i tropene og da spesielt i regntiden og ved flom.

Water-to-Go- gir beskyttelse mot kolera
Vibrio cholerae bakteriene er bare 1-2 μm lange. Water-to-Go-filteret har ikke bare et mindre porestørrelse i filteret, men det har også innebygd en nanoteknologi som skaper en hydrostatisk ladning. Dette forhindrer at bakteriene passerer gjennom og beskytter Water-to-Go brukeren.