Water-to-Go i forhold til karbon filter

Den patenterte teknologien utviklet av NASA som brukes i Water-to-Go filteret er unik og skiller seg ut fra de aktive kullfiltrene som brukes i andre vannflasker. Aktiverte karbon filtre vil ta ut sedimenter og enkelte materialer, mens Water-to-Go øker sikkerheten i drikkevannet ved å filtrere et større spekter av avfallstoffer.  Dette inkluderer:

Metaller som bly og krom

Farlige kjemikalier, inkludert "VOC" s (flyktige organiske forbindelser) og fluorider

Sykdomsbærende bakterier som for eksempel E. coli, kolera og tyfus

Sykdomsinduserende virus, slik som hepatitt A og Norwalk virus

Potensielt dødelige parasitt egg (kjent som Oocysyts) som Giardia lamblia

Den fullstendige listen kan du finne på filterfakta siden. Alle disse områdene har blitt forsket på og Water-to-Go filtrene er testet i laboratorier over hele verden.

I tillegg til nano-teknologien som brukes i våre filtre bruker vi aktivert karbon. I stedet for å lime karbon sammen til blokker (som i de fleste kullfiltrene) noe som gir mindre effektivitet, har vi lagret karbonet bak membranen.  Karbonet får lengre levetid og er med å forbedre smak og lukt av vannet.

Filteret beskytter deg også mot flere vannbaserte trusler. Water-to-Go filterteknologien gjør at filteret varer mye lenger. Et Water-to-Go filter er effektivt til å filtrere 200l drikkevann – noe som gjør det billigere enn andre filtre, og mye billigere enn å kjøpe flaskevann!