Utfyllende informasjon av testing

United States Environmental Protection Agency (EPA) har retningslinjer som brukes over hele verden som referanse kriterier for mikrobiologisk filtrering. Mange land har vedtatt disse retningslinjene i fravær av andre internasjonale protokoller og nivåer.

Formålet med retningslinjene er etablert i introduksjonen:

"som en testguide til produsenter som ønsker at deres enheter betraktes som mikrobiologiske vannrensere, enten registrert eller ikke, og for evaluering av slike testdata.  Som en veiledning til forbrukerne om hva de kan forvente av mikrobiologiske vannrensere som er testet i henhold til denne standarden og protokollen. For å bistå i forskning og utvikling av mikrobiologiske behandlingsenheter for mulige militære applikasjoner. "

EPA-kriteriene og retningslinjene krever følgende prosentvis reduksjon:

6 log10 (99,9999%) for bakterier
4 log10 (99,99%) for virus
3 log10 (99,9%) mikroorganismer
Water-to-Go sine testrapporter fra BCS, (et stort amerikansk laboratorium som utfører testing i samsvar med NSF, EPA og NELAC-protokollene) viser at begge størrelsene på filtrene som brukes i 50 cls og 75 cls flaskene leverer følgende resultater, hvilket møter eller overgår EPA-kravene:

6 log10 (99,9999%) for bakterier
5-6 log10 (99.999-99.9999%) for virus
4 log10 (99,99%) mikroorganismer